اخبار

قرآن

منیژه بقائیان

قرآن

قرآن کلام خد است نور رحمت است حق گفته حق بجهان ، عدل مطلق است

در هر زمان و مکان رهنما ی ما ست آنرا بخوان وعمل کن کفا یت است

نور است و نور انور او رهگشا بوّد قدر چنین گوهر نشناسیم جها لت است

باشد کریم خالق و، بنمود راه صواب جام جهان نما ست بیان محّمد است

حکم جهاد دهد کاهلی خطاست بگشوده راه سعادت ، کرامت است

اندیشه کن وقت قرائت بمعنیش درک کلام حق به فهم و درایت است

گوید خدا امانت خود بر امین سپار بالاترین امین کلامش ، محمّد است

قرآن شفای دل و روح زندگیست آهنگ مرگ نیست ، کلام نبّوت است

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۲۳

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید