اخبار

منیژه بقائیان

صبر

بر مرکب صبر گر نشینی مردی با یار بمانی و بمیری مردی

میدان بلا و جنگِ با زشتیهاست پیروز از این جبهه بیائی مردی

هر لحظه بلا و فتنه ای در راه است گر پیشه کنی تو برد باری مردی

شیطان بنماید به توصد راه خطا دیده بندی به گناه ودل نبندی مردی

لبخند بّود جواب خندیدن دوست بر شادی دشمنت بخندی مردی

صبر داروی عاشقان بوّد وقت فِراق د ر وصل به یار دل ببندی مردی

شیرینی ترک گنه وقفل خطاست پیوسته بجنگی و نلغزی مردی

صبر است کنار حق در آیات خدا اند یشه کنی عمل نمائی مردی


 

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۲۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید