اخبار

بهشت محّمد

منیژه بقائیان
پرستوی     خیالم    پر  کشــــیده                     بسوی    گنبد  سبــــزت      محمـّد
بهشت را کس ندیده تا کند وصف                      کنم  وصف  بهشتـــت  را    محّمـد
چو   دیدم  آن  مزار   باشکوهت                      شگفتا   در  بهـــــشتم  من   محّمـد
مدینه    گشته    کانون   محـبت                       که  چون تو هـــمدمی دارد  محّمـد
ستونها   استوار  و پایه   دیــن                       که در بر دارد  او  نامــــت  محّمــد
در اینجا خفته پاکی وکرامـــــــت                       زمهر و  بخششت   گویـــم محّمــد
گلستانی   شده   شهر  مدینــــــه                      که  زهرا  در  بــــــــقی  دارد محّمد
گلاب وعطر گیرند از گل ســـرخ                       که عطر وبوی تـــــــــو دارد  محمّد
پر   پروانه  ها   دّر  وجـــود ت                       بپوشد چون صــدف رویـــــت محّمد
زخَلقت من چه گویم خلق گویـــند                      که الگوئی به خوش خلقــــان محّمد
نگینی گشته ای بر حلقۀ عــــشق                      به  دست  دو  ستدارانت    محمــد
بگویند خالق ومخلوق مدحـــــت                       حمیدو  حامد ت  خواننــــد  محمـــّد
کنند خاک مزارت سرمه چشــــم                       که بینا  گردد از نـــــــــورت  محّمد
هزاران بار اگر آیم  به کویـــــت                       شوم مشـــــتاق ترسویــــــت  محّمد
تو دوری از دل غم دیــــــــده ما                       کند شـــــــادم    دورودی بر محّمد
بحق  مهدی موعـــــــــود مـــا را                     شــــــفاعت کن  به زهرایت محّمـد
اللهم صل علی محمد وآل محمد  وعجل فرجهم

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۵۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید