اخبار

مقام خدائی مادر

منیژه بقائیان
وحیدی   واحدی   والله   عشقی               امیدی  تکیه   گاهی  سر نوشــتی
نبودم  من  که  تو بودم  نمودی               الفبای   محبت   را      نوشـــــتی
هنوز رویم  ند یده  داده ای مهر                چنین مهری لطیف باعث تو گشتی
چنان  عشقی  نهادی  در  دل او               که مانندش  نباشد هیچ  عشــــــقی
تو روزی داده ای از شیرۀ جان                بقایم  در  وجود  او  سرشــــــــتی
نداشتم  قدرتی تا رد کنم   مـور                نبود امن تر ز اغوشش بهشتــــــی
فرشته خلق کردی  جای  مــادر               بهشت  را زیر پای او نوشــــــــــتی
ستایش می کنم بعد از تو او را                رضا گردد ز ما راضی ت گشــــــتی

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۵۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید