اخبار

گوهر عفااف

منیژه بقائیان
ندیده  کس  که گوهر فّله بـــاشد                         به پشـــــت  شیشه لای پنبه باشـــد
زسرما و  زگرما  کی شــود  دور                       اگر یک  خانه ای  بی  پرده   باشد 
هرآنچه پیش توخوب وعزیزاست                       درون   صندوقی   بی   رخنه باشـد
ندارد  بهر   تو   رنج و عـــــذابی                        برای   حفظ   تو  چون  قلعه باشــد
نگه   دارد  تو  را  از شّر  مکّار                      چو  روباهی  به  فکر حیله    باشـد
حجاب حافظ بُود برجان وناموس                       چو   گرگی   در  کمین   بره   باشد
بپوشانی اگر این  گوهر نـــــــاب                       چو  خون   عاشقان   کوبنده   باشد
بپوشان روی خود از چشم بد دل                         که   روح   پاکشان  پر خنده  باشد
تو حرمت  یافتی  در  نزد  خالق                          حریمت  حفظ    کن   زیبنده   باشد
۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۵۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید