اخبار

جهاد اکبر

منیژه بقائیان
زندگی جنگ است وصـــلح                  زندگی برد است و باخت
می فروشی  می   خــــری                   می بری یــا گشته ما ت
قطره دریــــــــا می شــــود                   می دهد بر جان حیــا ت
یا شود سیـــــــــلی عظیـــم                   می کند ویـــــــران نبا ت
عقل می گویـــــد بــــــــــرو                    نفس می گوید خطاست
می کنــــد با مــا ستیـــــــــز                   چپ برو یا راه راســـت
ما پر از خــــوب و بدیــــــم                   انتخابــــش دست ماست
جنگ با نفس هست عظیـــم                  اجــر ومزدش با خداست

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۰۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید