اخبار

مال حرام

منیژه بقائیان
نخور تو مال حرام آتش است بر جانـــــت                 به لب شود عسل وتلخ می  کند  کامــــــت
تعادلی  نبود  بین دخل   وخرجت   اگــــــر                 خطا   کنی   وبگوئی روا  بود   کـــــارت
قناعت  است چو معیار  و خرج    انــــدازه                 طمع به مال کسی نیست  کار  تو  یـــارت
چو آفت است حرام خُشک می کند محصول                به دست  رنج حلال بیمه می شود  باغــت
شکم چوپرشود از مال شبه ناک وحـــــرام                 سیه  شود  دل  و بی پایه  گشته    ایمانـت
گناه کرده ،همیشه به توبه   نزدیک اســـت                  اگر چنین  نکنی ،  درد و آتش است ما لت
نه  پیش  خلق شریفی  نه نز د خالق خود                    گناه کردی وآتش  زد ی  به     فرجاامت

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۰۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید