اخبار

نان حلال

منیژه بقائیان
تکه نانی حلال بد ست  آمــــــــد              خشک  کردم  برای  کو بیــد ن
آرد  کردم گذاشتم در  ظــــــرف               از  برای   شفای    بیمــــــاران
ذره ای گر  خورد  بیاســـــــــاید              از غم بود  وبودن وچه  شــــود
شب بخوابد بدون فکر وخیــــال                نکند  حیله  بهر  مال و منــال
گنج او طاعت است وصبر وقناُء              دل  نبند د به این  سرای  فناُ ء
بهر او رحمت است رنج ومـــلال              تکه  نانی  خورد ز راه  حـلال
دخلش اندک بود عطا بســـــــــیار             خلق راضی از او  خدایش  یار
کار او داده داور اجر جهـــــــا د             در  دو  دنیا  بود ز غــــــم آزاد

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۰۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید