اخبار

اصول وفروع دین

منیژه بقائیان
دین  ما پنج  اصل  دارد  ده دفروع                                  هر که  دین دار  است  چراغ راه اوست
یک بداند  هست    خدُا  واحد   است                                عادل است  عد لش  نظام   مُلک   اوست
رهبرش    پیغمبران   حقّ   پر ست                                  حجتّ اند  بر او  امامان     لطف  اوست
پنخ  قبول    زندگی   بعد از   وفات                                   نیست چیزی بی حساب پاداش از اوست 
اولین   حکم    فروع   دین    نما ز                                   روزه    داری   داروُ   درمان    اوست 
خمس   مالت   را  بده    گردد روا                                    حاجت  سادات    واجب   حکم    اوست 
هست  پرداخت   ذکات  حکم حکیم                                 فقر کمتر می شود شکرانه الطاف اوست
مُستطیعی  حج  برایت   واجب است                                حکم اسلام است   ادایش   درک  او ست
زندگی باشد عقیده هستیت باشد تلاش                              گر بیفتد در خطر دینت جهاد فرمان اوست 
امر کن خلق را  به نیکی  نیک باش                               بد   نباش   ونهی   بد   کن   امر   اوست  
دوستی کن باپیامبر دوستان اهل بیت                                دوری از کافر نماچون دشمن آئین اوست      

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۰۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید