اخبار

ما گوشه نشینان خرابات مغانیم

محسن کریمی
ما گوشه نشینان خرابات مغانیم
جز دوست نظر سوی کسی می ندوانیم

کس نیست جز او محرم این تنگ دل ما
هم اوست که ما بر درش آهسته بخوانیم

مست از دوسه جام شب پیمان الستیم
از روز ازل تابه ابد یک دل وجانیم

بر زار دل مجرم خود درد کشیم و
جز دوست کسی محرم این کار ندانیم

یا صاحبی السِّجن ، خرجنا بدم ٍ کذب
واندر چه دوران دوسه روزیست بمانیم  (1)

1: اشاره به داستان یوسف (ع) در قرآن است که به هم زندانیهایش میفرماید : 
" ... ای هم زندانیان من (یاصاحبی السجن ...) ...   و در جای دیگر قرآن بازگو میکند که یوسف را با دروغ و فریب به داخل چاه فرستادند و داستان ماست که شیطان ما را با فریب به داخل چاه این دنیا فرستاد و دوسه روزی اینجا بمانیم و مدت مدیدی طول نمیکشد که به پیش یعقوب خویش خواهیم شتافت ..."

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۱۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید