اخبار

در عصر آدم همه چی سنگی!

نیلوفر جهانگیر

در عصر آدم همه چی سنگی! او سالهاست عاشق زن بوده

بر طبق یک قضاوت بیجا شهر گفتند: فکر خواهش تن بوده

گفتند: او که عشق نمی فهمد چاقوکش است و پایه ی هر دعواست

با دزد کله گنده ی این شهر او مانند روح در دو بدن بوده

هم مجرم است و تابع قانون نیست هم معتقد به هیچ خدایی نیست

بی شرم و بد زبان و نظر باز و بی غیرت و کثیف و لجن بوده

گفتم که مرد  بدترِ از ما نیست! تقصیر او که نیست اگر اینجا

ما یک جنازه ایم اما او، عیسی دمی نکرده، کفن بوده!

گفتند با وجود بدی هایش حتما که دل به ظاهر او بستم

گولم زده!... و البته حق دارم ، خوش باورم... و چرب سخن بوده

گفتید : دیوانه ام و نادان!!!  باشد! قبول حرف شما اما

من ساده رد نمی شوم از عشقش؛ او سالهاست عاشق من بوده

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۹:۲۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید