اخبار

نخستین نام های نیک عالم

بهمن میرزایی

نخستین نام های نیک عالم

همه منصوب نام کردگارند

چنین گل واژه های با مسما

 صفات بارز پروردگارند

وبعدازصاحب اسماء حسنا

رسولانش سفیرنام هستند

که درتاریکی این راه ازآغاز

چراغی درمسیر نام هستند

گروه دیگری پاکندومعصوم

ولی اندووصی اندوامامند

طنین نامشان چون رودجاریست

همه سرچشمه ی جوشان نامند

چه نامی دلنشین ترازمحمد؟

که نامش دائما درصدرباشد*

چوخورشیداست نام اعظم او

علی هم درکنارش بدرباشد*

واینک افتخارثبت این است

واوراهمچنان ممتازکرده

که بعدازنام یزدان دفترش را

به نام فاطمه آغازکرده*

وماایرانیان نیک آیین

که هم پیشینه هم اسلام داریم

دودریارابه هم پیوندداده

واقیانوس ژرف نام داریم

 اگرخواهی سرایی تا ثریا

توخشت اولین راراست بگذار

برای کودکان خویش نامی

که خوش آوا و با معناست بگذار

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰:۵۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید