اخبار

محمد کارخانه

بی نام و بی نشون ماییم پرچم تو نشونمون                                             هرجای دنیا که باشیم خاکِ تو آشیونمون

با دست خالی ساخته شد هرروز حماسه یی دیگه                                       هرجایِ این دنیا میری اسم ایران پیچیده

هزارن روز تا به امروز دست به زانومون گرفتیم                                     از غیرتِ با غیرت ها همیشگی جوون گرفتیم

هر روزمون یه افتخار رُویه زمین توُ آسمون                                          فرزندان این آب و خاک حافظِ خاکِ پاکشون

چه سنگهایی که میندازن همیشگی توُ راهمون                                         این راه عزت و پیشرفت همواره با ارادمون

از توُیه تاریکی میان خنجر به دست از پشت سر                                      جرات ندارن دشمنا بیان جلو نه پشت سر

رُو سنگ فرش خیابونا ریختن خونِ برادرام                                            میخوان که زانو بزنیم از راهمون کوتاه بیایم

ما که شهید کم ندادیم واسیه ایستادن روُ پا                                                           اولین درسمون شده یکی باشیم نه که جدا

توُ قله های افتخار با همدیگه بالا بودیم                                                  نشونِ دو مثلث و زیر پاهامون کوبیدیم

وطن همیشه سربلند عاشقت دعات میکنه                                                           ضمانت عاشقیش و با خونش ادا میکنه

وطن میده بوُیه باروت اینه نشون آبرو                                                  وطن خاک فرشته هاس جسمشون شد راه عبور

۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰:۰۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید