اخبار

من زنده ام

روح الله ملک زاده

 

من زنده ام تا عاشق چشمات باشم

مردن رو توو شبهای بی تو دوس دارم

دنیا سیاه و سرده بی رنگ نگاهت

 چشمای گرم و قهوه ایت و دوس دارم