اخبار

بوق ها فرصت گفتن نمی دهند

گالیا توانگر

اپیزود اول:

خیابان جرات گفتنم را می گیرد

حرف هایم نوک زبانم مسافرند

سر بر می گردانم

سوار تاکسی شان می کنم

به خانه می روند

اپیزود دوم:

تقصیر پرنده لالی ست

که در گلویم نشسته

هر وقت گوشه نیمکتی

در پارک کز می کند

فواره نقابش می شود

حرف هایش را نوک می زند

اپیزود سوم:

بوق ها فرصت گفتن نمی دهند

بیا از این خیابان

از این شهر برویم

یک آبادی حرف بزنیم

اپیزود چهارم:

روی همین نیمکتی که گفتی

دوستم داری

یک قرن می نشینم

حرف نمی زنم

می شنومت

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰:۴۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید