اخبار

باغ شاهزاده

مهرداد نصرتی

پیرزالی که روشن ِصریح چشمان را

                      بر عبورِ خستۀ کوچه، چراغ می گیرد،

                                    خسته می رفت و زیر لب دوباره می غرّید:

-گوش تان را صدا نرفته هنوز!

                               آنچه در آسمان به ما رفته است، محتوم است:

که ستونِ ستم اگر به ثریا رفته است،

                              هر زمان این پرنده های بلند،

                                                    سرنوشت دیار ماهان را

                                                             به نمودار می کشند برماه:

 دو خطی که عمود برهم است، یعنی: های!

                ظالمی دیگر از فراغِ درختانِ باغِ بالادست، محروم است.

آنچنانکه سنگ آخریش در بنا نرفته هنوز،

               شاهزاده دوباره پیش از باغ می میرد.

                              -زنده ای که پُرسۀ مرگش سراغ می گیرد-

***

پیرزن می گذشت و در گلوش می غرید:

                          گرچه می دانم، آه! می دانم،

                                       گوش تان را صدا نرفته هنوز،

                             آنچه در آسمان به ما رفته است، محتوم است...

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۲:۴۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید