اخبار

*سهمیه*

حسن روشان
  با اینکه می دانست از آغوش سیم های خاردار بر می گردم

با اینکه آستین هایم را

هر روز در دست های هرزه باد به تماشا نشسته است

هم چنان به پایم ایستاده است

بی که پایی داشته باشم

**

بانو

 دیروز شرمنده دست های خالی ام بودم

امروز شرمنده آستین های خالی ام

بانو

با پاهایی که در شکم کوسه ها سرگردانند

عظمتت را چگونه زانو بزنم؟

بانو

75 درصد تمام چیزهایی است که ندارم:

پاهایی که پسرم را در پارک دنبال کنند

انگشت هایی که موهای دخترم را شانه کنند

چشم هایی که دلتنگی تو را وزن کنند...

**

نمی دانم

 برای این همه شرمندگی که دارم

و این همه دلتنگی که داری

چند درصد سهمیه می دهند

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۶:۳۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید