اخبار

ابوطالب مظفری: نگاه به شعر صرفاً باید با معیارهای ادبی باشد

ابوطالب مظفری: نگاه به شعر صرفاً باید با معیارهای ادبی باشد
ابوطالب مظفری شاعر و منتقد ادبی در گفت و گویی با ستاد خبری جشنواره نظرات خود را در خصوص نحوه برگزاری جشنواره و حضور شاعران خارجی در آن چنین گفت: دلیلی ندارد که صداهای تاثیرگذار در ادبیات خود در صحنه حضور نداشته باشند. نگاه به شعر نباید یک نگاه سیاسی باشد بلکه باید به شعر صرفا با توجه به معیارهای ادبی نگاه کرد.

ابوطالب مظفری شاعر و منتقد ادبی  و بنیانگذاران "مرکز فرهنگی دُر دری در ایران”  در حاشیه سومین روز از جشنواره شعر فجر در گفت و گویی با ستاد خبری جشنواره نظرات خود را در خصوص نحوه برگزاری جشنواره و حضور شاعران خارجی در آن چنین گفت:ادبیات پایه و مبنایش بر زبان استوار است و زبان هم یعنی داشتن مخاطب. ادبیاتی که مخاطب نداشته باشد نمی تواند زمینه های رشد و فرهنگش را فراهم کند. متاسفانه ما اکنون شاهدیم که تیراژ کتاب شعر از 1000 بیشتر نیست. این یعنی بحران مخاطب برای شعر و زبان فارسی متاسفانه دیگر آن وسعت مخاطب  پیشین را ندارد و به یک زبان در حال فراموشی و محدود تبدیل شده است. باید تلاش شود که واحدهای جدا مانده ادبیات فارسی بهم بپیوندد و یک کل را تشکیل دهد و تعاملات بین  آنها حفظ شود در غیر اینصورت در مقابل رشد ادبیات کشورهای دیگر نمیتواند خود را حفظ کند و با آنها رقابت فرهنگی داشته باشد. ادبیات قوامش بر زبان است، باید مخاطبان از هم گسسته زبان فارسی را دور هم جمع شوند واین جشنواره به یک جشنواره بین المللی تبدیل شود و حداقل شاعران مهم فارسی زبان را از کشورهای مختلف مثلا از داخل افغانستان، تاجیکستان و همین طور پاکستان دعوت کند.

این شاعر افغان در مورد شرکت طیف های مختلف در جشنواره نظر خود را چنین ابراز کرد: من در جریان جشنواره سالهای قبل بوده ام. امسال به نظرم از لحاظ مختلف از قوی تر عمل کرده است؛ هم از لحاظ داوری و هم شرکت طیف های وسیع فکری که در جشنواره های قبلی غایب بودند و یا سالهاست در جامعه غایب اند اما امسال در این جشنواره به تمام شاعران تریبون داده شده است. به نظر من این جشنواره یک جشنواره ملی و حتی فراملی بلکه تمدنی محسوب میشود،می توانم این طور تعبیر کنم که جشنواره ای است متعلق به زبان فارسی، بنابراین باید به همه ی صداها تریبون داده شود تا بتواند نماینده همه ی مردم نیز باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: نگاه به ادبیات نباید یک نگاه سیاسی باشد بلکه باید صرفا به شعر با توجه به معیارهای شعری نگاه کرد و خود اثر را مورد داوری قرار داد، نه اینکه شعرها را از منظر سیاست های این یا آن دولت داوری کنیم، نباید شعر را در چارچوب و حصار و محدودیت های مقطعی  نگاه داشت. این رویکرد جشنواره به ادبیات بسیار خوب و پسندیده است زیرا در غیر اینصورت زبان و ادبیات است که آسیب میبیند. دلیلی ندارد که بسیاری از صداها که در ادبیات تاثیر گذارند،خود در صحنه حضور نداشته باشند.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۳۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید