اخبار

هین تو کار خویش کن ای ارجمند/جشنواره شعر فجر و کارافزایان

هین تو کار خویش کن ای ارجمند/جشنواره شعر فجر و کارافزایان
در چند ماهی که از شکل گیری تا اختتامیه جشنواره شعر فجر گذشت،مخالفت ها و هیابانگ هایی از سوی منتقدان شنیده و البته فشارهای سختی بر دست اندرکاران جشنواره وارد آمد اما ...
آغاز:از جمله جملات و کلمات کلیدی که از پدر مرحومم در خاطر دارم این است که کار مهم همیشه سر و صدا دارد و البته دشمن و مخالف و تآ آدمی کاری مهمی انجام ندهد , جوهره وجودی او مشخص نخواهد شد و حسودان و کارافزایان به جنبش و تلاش در نمی افتند که کارش را ناقص یا کم ارزش جلوه دهند و زیرپایشان را خالی کنند.

میانه:برگزاری این دوره جشنواره شعر فجر که با همت و سماجت جانانه شاعر گرانمایه,عبدالجبار کاکایی به انجام رسید از جمله همان کارهای مهمی بود که با پایداری اتاق فکر این جشنواره و همراهی شاعرانی از تمامی طیف ها و گرایش ها(تا آنجایی که در توان این مجموعه بود) و البته حمایت خوب و راهگشای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وزیر سنگ بنای کاری در خور تقدیر را بنا گذاشتند. این دوره جشنواره مصداق همان کار مهمی بود که در جملات آغازین از آن یاد کردم.
از همان ابتدای شکل گیری جشنواره با دبیری آقای کاکایی سنگ اندازی ها شروع شد و برخی از این سنگ ها که از کمان های کینه توزانه آی هم کشیده شد, متاسفانه به اصابت خورد و سبب شد تا آنچنانکه ایده اولیه دبیر جشن و مجموعه دست اندرکاران این کار بزرگ بود , شکل نگیرد.

مخالفان و منتقدان دقیقا همانانی اند که از شعر و شاعر گروهی گوش به زنگ و فرمان می خواهند و تخیل و هنرمندی شاعرانه را در ظرف های تنگ خودساخته می پذیرند و نه آزادی و آزادگی شاعرانه.خوشبختانه برخی از اعضای اتاق فکر و دبیر جشنواره در زمره شاعرانی اند که این قبیله خودارزش پندار را به خوبی می شناسند وحتی در میانشان زندگی کرده اند و از کار و کردار و دغدغه هایشان به خوبی آگاهند و همین نکته سبب شده است تا سخنان و هیابانگ هایشان را به هیچ بگیرند و کار خویش کنند.
هین تو کار خویش کن ای ارجمند
زود کایشان ریش خود برمی کنند
هم وزارت ارشاد و هم معاونت فرهنگی نباید از این هیابانگ ها هراسی داشته باشند.طبیعی است در جشنواره ای که بیش از ده هزار شعر رسید و همه آنها در شکل و هیاتی شفاف در سایت جشنواره قرار گرفت,اشعاری که حتی با مذاق وزارت ارشاد همخوانی نداشته باشد, وجود دارد, اما سانسور و از میدان به درکردن آن خشکاندن استعدادایی است که زبان و بیانی انتقادی به مسائل دارند و می خواهند این انتقاد را در وجود شعر خویش جاری سازند.
انجام: نهال جشنواره شعر فجر بعد از 7 سال برگزاری بی خاصیت و توزیع مدال ها و سکه ها بین برخی خود ارزشی پندارها امسال گویی جانی تازه گرفته است و باید از این نهال به خوبی مراقبت و محافظت کرد,اتاق فکر آن را تقویت و بخش جنبی(که شعرخوانی بزرگان شعر است) را بیش از پیش بها داد و برکشاند. اکنون می توان امیدوار بود این جشنواره در دوره های آینده فضا و سپهر گسترده تری را برای شعرا فراهم سازند.

توضیح:این یادداشت در صفحه آخر روزنامه اعتماد پنجم خرداد منتشر شد.

بعد از تحریر: در مروری که بر سایت جشنواره شعر فجر داشتم به ذهنم رسید پیشنهادی را با دست اندرکاران جشنواره شعر فجر در میان بگذارم و آن فعال کردن سایت جشنواره در طول سال است و این که آن را محملی کنند برای انعکاس اخبار و اطلاعاتی که به نوعی به شعر در ایران ارتباط دارد. از انعکاس دیدگاه های دلواپسان هم نهراسند و آن را در سایت قرار دهند تا منطق سستشان در دفاع از شعر و شاعری بر آفتاب افتد و همگان بدانند که آنها بیش از آنکه در فکر ارتقای شعر و شاعری باشند از میدان دادن به استعدادها در هراسند و این که رونق بازار اندک مایگیشان به کسادی در غلتد.

۶ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۰۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید