اخبار

از صداهای متفاوت نهراسیم

از صداهای متفاوت نهراسیم
گفته های مریم بهروزی در مورد جشنواره ی هشتم شعر فجر

 "اول کلمه بود..."

 

 

از صداهای متفاوت نهراسیم

 

همیشه بر این عقیده بوده ام و هستم که نیاز هنر صداهای متفات وگاه مخالف است. صدای مخالف و نه ساز مخالف. و چه فرصتی بهتر از چند صدایی برای شنیدن صداهایی که همیشه به دلایلی محکوم به شنیده نشدن بوده اند. هرکس که مثل ما فکر نمیکند لزوماً غلط فکر نمیکند. اینکه ما در فرهنگ شخصی مان چیزی به اسم منطق و دانش نقد را به گاه نقد دیگران بگنجانیم ویژگی خوبیست.

جشنواره هشتم فجر، اگرچه مثل هر جشنواره دیگری از نقص بری نبوده، و بعید میدانم برگزارکنندگان و موافقانش هم چنین ادعایی داشته باشند، چند صدا بود. این را به ضرس قاطع عرض میکنم و مستدل از آن دفاع خواهم کرد. آشتی دادن شاعران زیادی که بعد از سالها سکوت و دوری از فضای جشنواره، به دلیل سانسورها و پارازیت های بیجا و پیاپی، در دوره هشتم آثار خود را در معرض قضاوت داوران و مخاطبان گذاشتند دلیل محکمی است بر این ادعا. بعضی مخالفت ها و جبهه گیریها و شایعه پراکنی ها در مورد جشنواره هشتم، برگزاری، داوری و برگزیدگان آن  را خالی از هرگونه منطق میبینم، وقتی دلیل مخالفت مخالفان هرچیزی ست غیر ذات شعر و ادبیات. و امان از آن روزی که مخالفت منِ نوعی آلوده ی یک جور غرض ورزی شخصی یا حزبی باشد. شفافیت عملکرد و دعوت از صداهای متفاوت در دوره هشتم جشنواره فجر به وضوح قابل مشاهده و قابل دفاع است. اینکه برگزارکنندگان این دوره به مخالفت شایعه سازان و  مواضعشان باج نداده اند نوید سلامت تقریبی ادبیات را میدهد، نوید اینکه هنوز هم میشود امید داشت به شنیده شدن همه ی صداها. ادبیات و فرهنگ ایران را، با پارازیت های غیر مستدل و غیرعلمی، وارد حاشیه کردن هنر نمیخواهد. کار چند دقیقه وقت است و چند من دلیل شخصی و حزبی که عرض شد.

بگذاریم هنر نفس بکشد، بگذاریم ادبیات کار خودش را بکند، بگذاریم جوانان ما بدون هراس از سانسور بیجا قلم به دست بگیرند. نسل جوان ما دردهای مشترک زیادی دارند، جای جبهه گیری و شایعه پراکنی اول دردهایشان را بفهمیم..دردهایی که کلمه شده اند شعر شده اند، شاعر شده اند.

 

6 خرداد 93

مریم بهروزی


۷ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۳۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید