اشعار آزاد (نیمایی و سپید)

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بهار هم مثل هر فصل دیگری
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۱۰۰۸ ]
روزی برای زنده شدن
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۹۰۷ ]
نه هوا سرد است
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
حی علی صلاه
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
کنترلش را که پیدا نمی کنم هیچ
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
بیکار که می شود
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
هرازگاهی اشتیاقمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
یک روز...
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
دستکش هایت را بپوش
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
قرارمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
آن روزها
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
صورتی
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
آفتاب
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
الهی شعله در جانم فکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۸۷۱ ]
هشت آبان
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
برایت روسری می خرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
دانه‌
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
نام این شعر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
خداحافظ
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
کجایی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
خیره
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
روز بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۸۳۴ ]
یادِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
رها
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
برای تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
چشم های بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
چشمهایم بهانه تورا میگیرد!
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
چهار فصل
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
غبار
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
دیدارِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
*سهمیه*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
*پرچم*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
*سرفه ها*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
به:ماندلا
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
*خلیج*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
" بَس کُن "
محمدمهدی کاظمی[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
«تنهایی پرهیاهو اثر بهومیل هرابال»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
«من یک کنسرت لغو شده ام»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
«بیست و یک گرم مفعول»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
از کوچه میبینم
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
در دست و پاها
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
«تنی چند»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
«آقای گالینگور»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
«سرم»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
«از کجا آمدن»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
گًل محمدی
مهناز حمیدی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
عشق می‌ورزم
مجیا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
پیشگو نیستم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
قطار چرک روز
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
وشاید عشق تنها چیزیست
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
تو نمی‌آیی
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
چوپان دروغگو ...!
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
بی نان میمیرند
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
پشت سرمان باز ماندند،
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
مجید ابراهیمی
آه پرنده مغموم[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
مورچه‌های گورستان
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
مسخ
حمیدر ضا باقربیگی[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
عصرهای باغ ملی
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
باغ شاهزاده
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
نامه
کوثر سپیدنامه[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
مثل همیشه ام
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
از چشمانم اسپارتاکوس بیدار می شود.
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
مثل حس خنکی انگشت سبابه ی پدر بزرگ
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
در بد خطی های دفترچه خاطرات قدیمی
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
کبریتمان به تاق می افتاد
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
چوب لباسی گوشه ی اتاق
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
استکان چایی در دست
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
آه اگر رادیو ها
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
مثل کولی های بندر
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
سلام
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
به ستاره ها سوگند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
معجزه
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
بال بال می زند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
به طعم ملس نسیمی دلخوشم
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
گفتند تو شاعری
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۸۸۰ ]
تصادف!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
قرص هایم را
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
به یک شعر فکر میکنم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
باور کنید من شاعر نیستم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
هر دیوار در شهر خانه کارگریست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
خلیجی بی مرغ مهاجرم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
زیر پوستم زنی سربازمخفی ست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
از کوچه شما که رد میشوم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
سرخپوست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
بوق ها فرصت گفتن نمی دهند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
هوای پایتخت پاک است
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
من عروسی هستم که صبح ها کت و شلوار می پوشد!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
پاهایم کهنه شده اند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
سلام بهارنارنجم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
سلسله عالیجناب خاتون میرزا
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
راستش را بخواهی بانو
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
رو به راهم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
یکی صبح
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
تعداد نمایش: