اشعار آزاد (نیمایی و سپید)

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بهار هم مثل هر فصل دیگری
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۹۴۲ ]
روزی برای زنده شدن
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۸۵۵ ]
نه هوا سرد است
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
حی علی صلاه
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
کنترلش را که پیدا نمی کنم هیچ
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
بیکار که می شود
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
هرازگاهی اشتیاقمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
یک روز...
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
دستکش هایت را بپوش
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
قرارمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
آن روزها
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
صورتی
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
آفتاب
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
الهی شعله در جانم فکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
هشت آبان
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
برایت روسری می خرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
دانه‌
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
نام این شعر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
خداحافظ
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
کجایی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
خیره
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
روز بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۷۸۱ ]
یادِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
رها
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
برای تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
چشم های بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
چشمهایم بهانه تورا میگیرد!
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
چهار فصل
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
غبار
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
دیدارِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
*سهمیه*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
*پرچم*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
*سرفه ها*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
به:ماندلا
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
*خلیج*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
" بَس کُن "
محمدمهدی کاظمی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
«تنهایی پرهیاهو اثر بهومیل هرابال»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
«من یک کنسرت لغو شده ام»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
«بیست و یک گرم مفعول»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
از کوچه میبینم
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
در دست و پاها
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
«تنی چند»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
«آقای گالینگور»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
«سرم»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
«از کجا آمدن»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
گًل محمدی
مهناز حمیدی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
عشق می‌ورزم
مجیا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
پیشگو نیستم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
قطار چرک روز
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
وشاید عشق تنها چیزیست
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
تو نمی‌آیی
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
چوپان دروغگو ...!
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
بی نان میمیرند
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
پشت سرمان باز ماندند،
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
مجید ابراهیمی
آه پرنده مغموم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مورچه‌های گورستان
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مسخ
حمیدر ضا باقربیگی[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
عصرهای باغ ملی
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
باغ شاهزاده
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
نامه
کوثر سپیدنامه[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
مثل همیشه ام
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
از چشمانم اسپارتاکوس بیدار می شود.
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
مثل حس خنکی انگشت سبابه ی پدر بزرگ
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
در بد خطی های دفترچه خاطرات قدیمی
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
کبریتمان به تاق می افتاد
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
چوب لباسی گوشه ی اتاق
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
استکان چایی در دست
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
آه اگر رادیو ها
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
مثل کولی های بندر
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
سلام
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
به ستاره ها سوگند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
معجزه
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
بال بال می زند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
به طعم ملس نسیمی دلخوشم
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
گفتند تو شاعری
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
تصادف!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
قرص هایم را
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
به یک شعر فکر میکنم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
باور کنید من شاعر نیستم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
هر دیوار در شهر خانه کارگریست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
خلیجی بی مرغ مهاجرم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
زیر پوستم زنی سربازمخفی ست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
از کوچه شما که رد میشوم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
سرخپوست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
بوق ها فرصت گفتن نمی دهند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
هوای پایتخت پاک است
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
من عروسی هستم که صبح ها کت و شلوار می پوشد!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
پاهایم کهنه شده اند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
سلام بهارنارنجم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
سلسله عالیجناب خاتون میرزا
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
راستش را بخواهی بانو
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
رو به راهم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
یکی صبح
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
تعداد نمایش: