اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۲۷۶ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۹۳ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۷۹ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۴۲ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۱۲۹ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۲۸۱ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۵۸ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۹۸۳ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۹۵۵ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۸۳ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۲۰ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۸۶۳ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۱۲۴۸ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۹۲۴ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۱۲ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۶۸ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۸۱۲ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۴۵۶ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۸۹۱ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۰۳۸ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۲۱۸ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۸۰۱ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۸۸۲ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۱۲۰۴ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۳۳ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۱۹ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۹۱ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۱۰۵۰ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۰۲۱ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۳۰۷ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۳۳ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۰۷۰ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۸۲۵ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
تعداد نمایش: