اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۱۷۳ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۸۰ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۹۸ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۶۹ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۴۷ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۱۲ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۰۲ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۹۶ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۹۱ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۹۵ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۱۰۸۸ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۳۹ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۶۰ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۸۱۶ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۵۹ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۴۱۰ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۸۲۱ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۸۹۱ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۱۶۸ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۴۱ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۱۰۹۱ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۱۹ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۱۰۱۵ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۹۳۶ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۲۵۱ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۶۳ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۷۹۵ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
تعداد نمایش: