اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۸۰۳ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۱۰۰۶ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۸۷ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۸۱۲ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۷۵۹ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۷۰۷ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۷۲۹ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۳۳ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
تعداد نمایش: