اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۹۲۳ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۵۲ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
تعداد نمایش: