اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۹۶۵ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۷۶۹ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۴۲ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
تعداد نمایش: