زندگی بین خواب و بیداری[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
کسی چیزی اگه فهمید[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
نمیشه گفت دیشب خواب دیدم[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
شنبه های به فکر هم بودن[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
تو ازدحام سایه ها، یک مرد تنهام[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
وقت اینه تموم شه این بازی[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]