بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]