بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]