فرقی ندارد[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
آغوش باز می کند[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
در تو موج هایی ست[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
شال گردن سیاهی پل را به یک سو می کشاند[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
روی انگشت این پیانو می رقصد[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]