فرقی ندارد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
آغوش باز می کند[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
در تو موج هایی ست[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
شال گردن سیاهی پل را به یک سو می کشاند[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
روی انگشت این پیانو می رقصد[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]