پیاز[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
جوجه ی کچل[ تعداد کلیک : ۹۱۹ ]
قیمه با مو[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
*عطر بابا[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
بر روی نامه های تو بالا می آورم[ تعداد کلیک : ۱۱۷۱ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان[ تعداد کلیک : ۹۸۰ ]
برف به جان باغ می افتد[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود[ تعداد کلیک : ۹۹۸ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم[ تعداد کلیک : ۸۶۹ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است![ تعداد کلیک : ۹۴۶ ]