پیاز[ تعداد کلیک : ۸۰۳ ]
جوجه ی کچل[ تعداد کلیک : ۱۰۰۶ ]
قیمه با مو[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
*عطر بابا[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
بر روی نامه های تو بالا می آورم[ تعداد کلیک : ۱۲۷۶ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان[ تعداد کلیک : ۱۰۹۳ ]
برف به جان باغ می افتد[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود[ تعداد کلیک : ۱۰۷۹ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم[ تعداد کلیک : ۹۴۲ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است![ تعداد کلیک : ۱۱۳۰ ]