*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]