*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]