*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]