*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]