*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]