شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]