مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]