مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]