مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]