مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]