برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۱۲۴۸ ]
خطر تا هست، ایشان جیره خواران امیرانند،
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۹۲۷ ]
با زور نصیحت سر بهتر شدنم نیست
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۸۵۶ ]
درخت گفت که: این زخمها که بر کمرم هست
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۸۷۳ ]
نگرد بیهده! یک سکهی سیاه ندارم
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
بیشه ای سوخته در قلبِ کویریست، منم!
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۸۸۳ ]