فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]