فقط یه نشونه ازت کافیه[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
خیلی وقته منو نمیشناسی[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
فاصله عادلانه قسمت شد[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
من این ور عینک پر از بارون[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
مثل هوای خونه آرومم[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
سیگار اولو که روشن کرد[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
شمعا رو با من فوت کن[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
چشمامو بستم تا تو رو ببینم[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
دلتنگ این کوچه‌م که از ابرا[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]