فقط یه نشونه ازت کافیه[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
خیلی وقته منو نمیشناسی[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
فاصله عادلانه قسمت شد[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
من این ور عینک پر از بارون[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
مثل هوای خونه آرومم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
سیگار اولو که روشن کرد[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
شمعا رو با من فوت کن[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
چشمامو بستم تا تو رو ببینم[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
دلتنگ این کوچه‌م که از ابرا[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]