فقط یه نشونه ازت کافیه[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
خیلی وقته منو نمیشناسی[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
فاصله عادلانه قسمت شد[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
من این ور عینک پر از بارون[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
مثل هوای خونه آرومم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
سیگار اولو که روشن کرد[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
شمعا رو با من فوت کن[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
چشمامو بستم تا تو رو ببینم[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
دلتنگ این کوچه‌م که از ابرا[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]