اکنون[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]