گل در بر و می در کف و معشوق هم[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
موهایت را زیر روسری می دهی و می گویی[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
این برکه جاری نشد[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
گذشته‌ها نگذشته[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
از گریز از مرکز می آیم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]