گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]