گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]