نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]