آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]