آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]