ماجرای خودش از آخر تا آخر[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
دست هایم را بگیر! میخواهم یخ بزنم[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
به مادرم...[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
تو باد را به خیابان می‌آوری هر بار[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
به چگونه نقل قول کنم ؟[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
آروم! بسترت را بپیچ در...یا...[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
تکرار هم که فرمان نمی تابد[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
یه ستاره تو آسمونِ خودمون[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
LIKE A PRAYER[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
تقویم[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
بینالود[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]