باغی از انار[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]