باغی از انار[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]