باغی از انار[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]