باغی از انار[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]