باغی از انار[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]