چند هزارسال می‌شود[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
دور بزن[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
مشق‌هایم را از بر می‌نویسم[ تعداد کلیک : ۲۳۰ ]
نه زبان کلاغ را می‌دانم[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
پالایشگاه جنون[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
خر را نعل می‌کنند[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
کلامی مقدس[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
با کرم‌های قلابی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
حیفا خدایی که توئی![ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
آدم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]