چند هزارسال می‌شود[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
دور بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
مشق‌هایم را از بر می‌نویسم[ تعداد کلیک : ۲۰۰ ]
نه زبان کلاغ را می‌دانم[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
پالایشگاه جنون[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
خر را نعل می‌کنند[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
کلامی مقدس[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
با کرم‌های قلابی[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
حیفا خدایی که توئی![ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
آدم[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]