شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۹۸۱ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۹۳۲ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۸۷۵ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۸۵۵ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۸۵۲ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۹۴۳ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۷۸۸ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]