شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۹۱۹ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۸۷۳ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۷۹۵ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۷۸۷ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۸۸۰ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]