شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۹۳۴ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۸۹۳ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۸۲۵ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۸۹۸ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]