شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۸۸۳ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۸۴۶ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۷۸۶ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۸۳۷ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]