نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]