نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۵۵ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]