تو شبیه هوای تهرانی[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
گاهی دلم میگیره از این جای خالیت ...[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
شماره ی آتش نشانی[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
همه ی شهر برای خنده هات میمیرن[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
آتش نشان[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
بزار دنیا به حالت مبتلا شه[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
کارش درسته بچه ها؟..[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]