تو با رفتنت هیچ لطمه ای به من نزدی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
ما همه قسمتی از یک شعر بلند هستیم[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
مرا همین بس[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
بهترین شعرم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
مادرم ساده ترین انسان زندگی ام بود[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
حالاکه رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
روبروی آینه خود را تمـاشـا مـیکنم[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
از آن روزی که من دیدم طلوع زندگانی را[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
در برکۀ من هیچ شبی ماه نبود[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]