مرا بریز[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]