هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۷۴۱ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۱۰۹۰ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]