هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۷۸۹ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۷۷۰ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۷۱۹ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۸۳۱ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۱۱۵۶ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]