هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۸۰۱ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۸۸۲ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۱۲۰۴ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۷۳۳ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۷۱۲ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]