*عکسی در غروب[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
*هذیان[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
*تقویم[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
سایه[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
*صبر[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
*تکرار درد[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
*قمار[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
*از دامنه‌ها[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
*«آ»مثل آب نیست[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]