*عکسی در غروب[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
*هذیان[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
*تقویم[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
سایه[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
*صبر[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
*تکرار درد[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
*قمار[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
*از دامنه‌ها[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
*«آ»مثل آب نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]