*عکسی در غروب[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
*هذیان[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
*تقویم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
سایه[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
*صبر[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
*تکرار درد[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
*قمار[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
*از دامنه‌ها[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
*«آ»مثل آب نیست[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]