این قدر[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]