این قدر[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]