با حسی قرینه قدم می زنم[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
مترسک[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
من زیر هیچ چتری[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
می پرسم از ساعت این چندمین باره[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
وقتی که ابری هستی می ترسم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
وقتش رسیده اهلیِ دنیای ِهم شیم[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
یه جنگل توی خواب کاغذیمه[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
پاییز[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
بی ابر می باری[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
دوباره همون عطر دلخواهه سیب[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]