با حسی قرینه قدم می زنم[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
مترسک[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
من زیر هیچ چتری[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
می پرسم از ساعت این چندمین باره[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
وقتی که ابری هستی می ترسم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
وقتش رسیده اهلیِ دنیای ِهم شیم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
یه جنگل توی خواب کاغذیمه[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
پاییز[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
بی ابر می باری[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
دوباره همون عطر دلخواهه سیب[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]